Conditii comerciale

SPECIFICATII SI CONDITII COMERCIALE CORTROM “GBLA” SRL DE FURNIZARE A PRODUSELOR

1. Generalitati

Prezentele conditii sunt aplicabile tuturor vanzarilor si livrarilor de produse comercializate de CORTROM “GBLA” SRL (“Furnizor”) si care sunt incluse in oferte, confirmari de comenzi si in contractele comerciale incheiate intre Furnizor si Cumparator (“Beneficiar”).

Nu vor fi aplicabile clauze divergente sau suplimentare fara acordul expres exprimat in scris de catre Furnizor. Toate produsele comercializate de Furnizor sunt destinate uzului profesional industrial.

2. Consimtamantul partilor

2.1. Contractul comercial de vanzare-cumparare se incheie cu acordul ambelor parti exprimat in scris prin comanda si respectiv, confirmarea de comanda din partea Furnizorului.

2.2. Promisiunea unilaterala de vanzare (oferta) neurmata de acordul expres de furnizare a produselor (confirmarea de comanda) nu atrage obligatia Furnizorului de a realiza livrarea de produse.

3. Preluare si procesare comanda. Confirmare comanda

3.1. Comenzile se transmit in scris, cu confirmare de primire, prin e-mail sau fax. Acestea trebuie sa contina datele de identificare ale Beneficiarului (denumire, numar de inregistrare la registrul comertului, CIF, sediu social, IBAN, banca), produsul, cantitatea, conditia de livrare, termenul de livrare solicitat, adresa de livrare si alte informatii suplimentare necesare.

3.2. Procesarea comenzii reprezinta inregistrarea in sistem in vederea producerii, importului / achizitiei intra-comunitare si livrarii produselor. Comenzile primite se proceseaza in conditiile in care Beneficiarul are facturile aferente produselor livrate anterior de furnizor, achitate la zi.

3.3. Confirmarea Comenzii. Comenzile procesate si confirmate nu pot fi anulate unilateral de catre Beneficiar. In situatia in care sunt neconcordante intre datele din Comanda si Confirmarea Comenzii, Beneficiarul va anunta Furnizorul cat de urgent posibil. Comenzile transmise la fabricant eronate ca urmare a sesizarii intarziate din partea Beneficiarului nu pot fi modificate sau anulate. Durata de emitere a confirmarii este 1-3 zile lucratoare de la primirea comenzii.

4.Termen de livrare

4.1. Termenul de livrare stipulat in Confirmarea Comenzii este estimativ si poate varia functie de timpul de fabricatie necesar, durata transportului, timpii de tranzit in porturi / aeroporturi / puncte de frontiera si durata formalitatilor de vamuire, in cazul importului.

4.2. Functie de datele primite de la fabricat / transportator / comisionar vamal, Furnizorul va informa de indata Beneficiarul asupra oricarei intarzieri a livrarii ce depaseste 3 zile lucratoare fata de data precizata in Confirmarea Comenzii.

4.3. In cazul livrarilor la nivel national sau local, prin serviciile externalizate de curierat rapid, termenul de livrare este de 24 – 48 h de la preluarea coletului / coletelor. Preluarile de colete se realizeaza de Luni-Vineri pana in orele 15:00. Comenzile netransmise in timp util vor fi expediate in ziua lucratoare urmatoare.

5. Preturi

5.1. Preturile din oferta nu contin TVA. Valoarea TVA se adauga in factura.

5.2. Plata se face in LEI conform Facturii proforme / Facturii.

5.3. Calculul pretului in lei are la baza ratele de schimb aferente tranzactiilor desfasurate in vederea achizitiei / importului de produse.

5.4. In cazul cresterii costului transportului, taxelor vamale, a materiei prime ori a altor cheltuieli ocazionate de achizitia / importul produselor in vederea livrarii conform contractului de vanzare-cumparare, Furnizorul are dreptul de a modifica pretul cu informarea si acordul prealabil al Beneficiarului.

6. Conditii de plata

6.1. Plata se efectueaza conform conditiilor precizate in confirmarea comenzii / factura.

6.2. Intarzierea din cupla Beneficiarului a finalizarii formalitatilor de preluare a produselor nu suspenda termenul de plata acestora.

6.3. In situatia in care Beneficiarul intarzie plata sumelor de bani facturate, Furnizorul are urmatoarele drepturi:

a). sa perceapa penalitati de intarziere de 1% pe zi intarziere, calculate la valoarea totala a facturii.

b). sa suspende procesarea si/sau livrarea comenzilor ulterioare transmise de Beneficiar (inclusiv cele deja confirmate), cu notificare prealabila conform pct.11.2.

c). sa perceapa taxe de depozitare si manipulare

d). sa se adreseze companiilor de colectare debite, in vederea recuperarii creantelor. In acest caz, Beneficiarul va suporta suplimentar fata de debitul si penalizarile datorate si plata comisionului perceput compania de colectare de debite.

7. Asigurarea calitatii

7.1. Calitatea produselor ce reprezinta obiectul tranzactiei comerciale va fi conforma cu stadardele, specificatiile si/sau cerintele tehnice convenite in documentele contractuale.

7.2. Atestarea calitatii produselor livrate este realizata si garantata prin Certificatele de Calitate, Analiza si Conformitate eliberate de producator, precum si de Declaratia de Conformitate eliberata de Furnizor cu respectarea prevederilor H.G. nr.1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protecţia muncii.

7.3. Furnizorul garanteaza ca produsele livrate prin prezentul contract, nu vor avea defecte provenite in urma depozitarii, manipularii sau transportului, precum si ca acestea vor putea fi utilizate conform scopului prevazut.

7.4. Termenul de valabilitate al produselor este mentionat in Certificatul de Calitate aferent lotului respectiv.

8.Utilizarea produselor

8.1. INAINTE DE UTILIZARE, BENEFICIARUL VA DETERMINA DACA PRODUSUL ESTE ADECVAT FOLOSIRII IN SCOPUL PROPUS SI ISI ASUMA TOATE RISCURILE SI RASPUNDEREA IN ACEST SENS. Nici o reprezentare sau recomandare, care nu este inclusa in materialele emise de furnizor, nu va avea vreun efect daca nu este facuta intr-un document scris si semnat de un responsabil al Furnizorului.

8.2. Beneficiarul are obligatia de a manipula, depozita si utiliza produsele livrate, in conformitate cu prescriptiile documentatiilor tehnice emise de producator. Furnizorul nu raspunde pentru deficientele aparute ca urmare a nerespectarii acestor prescriptii. Furnizorul are obligatia de informa prin e-mail/fax sau alta metoda de comunicare asupra oricaror modificari din specificatiile tehnice, inclusiv cele legate de inspectii, testari sau controlul calitatii.

9. Neconformitatea produselor, reclamatii

9.1. Receptia cantitativa se realizeaza la preluare. In cazul livrarilor prin serviciile de curierat rapid, preluarea coletului / coletelor de catre Beneficiar, fara verificarea integritatii ambalajului exonereaza de raspundere Furnizorul. Orice neconcordanta intre Confirmarea comenzii, Factura si cantitatea primita se sesizeaza in 24 ore de la livrare.

9.2. Daca Beneficiarul considera un produs ca fiind necorespunzator calitativ, acesta va notifica in scris Furnizorul in termen de 24 ore de la constatare. In vederea constatarii si solutionarii reclamatiei, Furnizorul are obligatia sa analizeze sesizarea cu celeritate si, dupa caz, sa se prezinte la sediul Beneficiarului intr-un interval de 3 zile lucratoare de la primirea notificarii. Daca in acest interval de timp, Furnizorul nu raspunde la sesizare si/sau nu se prezinta la sediul Beneficiarului, Beneficiarul va face constatarea cu un delegat neutru, produsele ramanand in custodie la dispozitia Furnizorului.

9.3. Reclamatiile trebuie sa contina datele de identificare ale produsului (denumire, lot, data livrarii, numar comanda, numar factura).

9.4. Pana la solutionarea reclamatiei, Beneficiarul nu va utiliza produsele din lotul reclamat. Utilizarea produselor din lotul reclamat mai inainte de solutionarea reclamatiei se realizeaza pe raspunderea Beneficiarului. Beneficiaru lva asigura izolarea si depozitarea corespunzatoare a lotului reclamat, pana la solutionarea reclamatiei.

9.5. Furnizorul raspunde pentru neconformitatile constatate la produsele reclamate numai in urma analizei / testarii efectuate de catre specialistii Furnizorului sau dupa caz, de catre cei de la Laboratorul ales de Fabricant. Aceasta raspundere se limiteaza la inlocuirea produselor neconforme in cel mai scurt timp posibil. GARANTIA DE MAI SUS ESTE EXCLUSIVA SI TINE LOCUL ORICAROR ALTOR GARANTII EXPRESE, IMPLICITE SAU STATUTAR E, INCLUSIV, DAR NU NUMAI, AL ORICAREI GARANTII IMPLICITE DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. IN NICI O CIRCUMSTANTA CORTROM „GBLA” SRL NU VA FI RASPUNZATOARE PENTRU DAUNE ACCIDENTALE SAU INDUSE.

9.6. Nu vor fi inlocuite produse utilizate, produse al caror ambalaj este desigilat sau deteriorat, produse al caror termen de valabilitate este expirat sau produse depozitate ori manipulate necorespunzator.

10. Forta majora

10.1. Cazul de forta majora stabilit in conditiile legii, exonoreaza de raspundere partea care o invoca. Acesta trebuie comunicat celeilalte parti in termen de 3 zile de la survenire, iar actul doveditor eliberat de CCI a României se va comunica in termen de 5 zile.

10.2. Daca in termen de 3 luni de la producerea lui, respectivul eveniment nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a contractului fara pretentii de daune interese.

11. Conditii speciale. Comunicari.

11.1. Conditiile speciale referitoare la locatia livrarii, taxe suplimentare (depozitare, manipulare si altele similare) precum alte particularitati ce tin de specificul produselor / serviciilor furnizate vor fi mentionate in Oferta, Confirmarea comenzii, Avizul de sosire a marfii, Factura si fac parte integranta din contractul comercial incheiat cu Beneficiarul.

11.2. Comunicarile intre parti se realizeaza in scris prin e-mail, fax, scrisoare sau orice alt tip de comunicare cu confirmare pe primire.

12. Litigii

Eventualele litigii aparute in timpul derularii prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi dedus spre solutionare instantelor competente in materie comerciala.

 

Editia: 03/2017. Inlocuieste editia 02/2012